Missa Caecilia …

Missa Caecilia

Missa Caecilia gaat over een appel, over voeten, over het lijf,
over kennis van goed en kwaad.
 Het gaat over paters, priesters en prelaten, over de hele cleruszooi.
 Het gaat over de erfzondigheid van het menschenkind,
over schuld en boete en de poging tot bevrijding daarvan.
 Caecilia zingt een loflied, een klaaglied en een danklied.
 Ze houdt een preek, danst een gedicht en zingt een droom.
 Caecilia verbaast, inspireert, bezielt en vermaakt.
 Haar ‘fool’ zal u verrassen.
 Het theater als helend middel.
Tijdens
improvisaties in vele Fools workshops in binnen- en buitenland kwam
voor Cies Meinders de vorm voor deze voorstelling naar boven. Het is
een prikkelende aanklacht geworden tegen een streng religieuze
opvoeding. Een krachtige oproep tot autonomie!  De voorstelling
laat zien hoe het instituut kerk ingrijpt in het leven van
de ongelukkige enkeling. Ook op wereldschaal oefenen
religieuze leiders voortdurend hun verwoestende invloed uit. Zij
belemmeren bijv. dat anti-conceptie en aids bestrijdings-middelen
daar komen waar ze nodig zijn.