Missa Caecilia … een bevrijdingsmis Rotterdam, 22 januari

P1000972.JPG
De voorstelling heeft de theatrale structuur van de heilige mis.
Geloofsbelijdenis, klaaglied, schuldbelijdenis, lezing, loflied, preek,
dankzegging, een sacrament, zang en heenzending.
Ze introduceert ons in wereld van een kind dat probeert te
ontkomen aan het keurslijf van starre opvoeders en hun
lustvijandige moraal. Een moraal afgedwongen middels straf en
beloning. Het kind leert zo te smeken te biechten en te zondigen,
leert boetvaardig te zijn, zich schuldig te voelen en zich te
schamen.
In de rol van prediker/prelaat klaagt Cies Meinders kerk en
vaticaan aan vanwege het aankweken van sexuele haat. Zij stelt de
verwoestende misdrijven aan de orde gepleegd door degenen die
zich de vertegenwoordigers van god op aarde noemen.
De voorstelling is langzamerhand gegroeid tijdens improvisaties in
het theaterlaboratorium ‘Fool in the Empty Space’ in Rotterdam

Te zien in Rotterdam op woensdagavond 22 januari in Studio de Bakkerij, aan de Bergweg in Rotterdfam


Gepubliceerd op